Ik heb een vraag
Adresgegevens
Wethouder Jansenlaan 200
3844 DG Harderwijk
0341 - 799 904 Contact Ik heb een vraag
verkoudheid

Update: coronavirus en jouw afspraak bij het CJG

Vanwege het coronavirus is onze dienstverlening anders dan u van ons gewend bent. De coronamaatregelen worden iets soepeler, maar het is overduidelijk dat we nog wel even te maken houden met de 1,5 meter-samenleving. Alleen zo krijgen we het coronavirus onder controle. Het CJG blijft daarom de komende tijd werken volgens een aangepaste werkwijze. We hebben aanvullend daarop een paar kleine wijzigingen doorgevoerd. Onderstaand leest u wat dit voor u en uw kind betekent.

Hielprik en gehoorscreening

De hielprik voeren we daar waar mogelijk op het CJG uit. Datzelfde geldt voor de gehoorscreening, die vanaf nu ook weer uitgevoerd. Als dit niet op locatie kan, maken we een afspraak voor een huisbezoek. Daarbij hanteren we extra hygiënemaatregelen. Kinderen bij wie de gehoorscreening in de afgelopen periode nog niet is uitgevoerd, worden natuurlijk alsnog getest. Ouders krijgen hierover binnenkort bericht.

Afspraak op het consultatiebureau

Heeft u binnenkort een afspraak met uw kind op het consultatiebureau? Deze afspraak kan gewoon doorgaan. In overleg met u geven we invulling aan het consult. 

Let op: kom met 1 begeleider per kind. Deze begeleider mag geen klachten hebben.

Bij het 2 weken huisbezoek nemen wij telefonisch contact op met de ouders. In overleg kijken we of een telefonisch consult voldoende is, of dat toch een contact thuis of op het consultatiebureau gewenst is.

Inloopspreekuren

We gaan weer starten met inloopspreekuren, maar op een andere manier. De spreekuren zijn op de reguliere tijden, maar niet op vrije inloop. Dit om te voorkomen dat er teveel ouders en kinderen tegelijk in het CJG zijn. Als u gebruik wilt maken van het spreekuur, stuurt u dan een mail naar uw JGZ team, dan plannen zij de afspraak voor u in. Uiteraard geldt ook hier weer: maximaal 1 ouder/verzorger per kind.

22 wekenprik

Bent u zwanger en wilt u de 22 wekenprik komen halen? Dat kan, mits u niet verkouden bent. Kijk hier voor locaties en tijden. 

Centering Parenting bijeenkomsten gaan niet door

De Centering Parenting bijeenkomsten worden binnenkort weer opgestart. Uw JGZ team houdt u op de hoogte van het vervolg.

Groepstrainingen gaan aangepast door

Binnenkort starten de groepstrainingen weer voor kinderen tot en met 12 jaar. De groepstrainingen worden gegeven voor groepen van maximaal 6 kinderen. Deelnemers van de groepstrainingen worden hierover apart geïnformeerd.

Voorwaarden voor uw bezoek aan het CJG:

  • Kom met maximaal één gezonde ouder/verzorger en laat andere kinderen thuis.
  • Als uw kind ziek is met koorts verzoeken we u thuis te blijven.
  • Een kind met een milde verkoudheid is welkom op het consultatiebureau en kan gewoon gevaccineerd worden.
  • Heeft uzelf koorts, last van hoesten, kortademigheid, keelpijn of verkoudheid?  Blijf dan thuis. Heeft uw kind geen klachten, maar u wel? In dit geval kan iemand uit uw omgeving zonder klachten met uw kind naar het CJG komen.
  • We verzoeken u op de afgesproken tijd naar het CJG te komen, maximaal 5 minuten eerder aanwezig zijn.
  • Houd 1,5 meter afstand van anderen. We houden er in de planning rekening mee dat er niet teveel personen in de wachtkamer aanwezig zijn.
  • Houd ook in de spreekkamer afstand van onze professionals. Onderzoeken wij uw kind, dan vragen we u – als dat mogelijk is – afstand te houden. Tijdens het vaccineren kunnen we de 1,5 meter afstand niet hanteren.

U ontmoet op het CJG alleen gezonde medewerkers. Als onze professionals klachten hebben, blijven ze thuis. Wij maken daarom niet standaard gebruik van beschermingsmiddelen. We volgen natuurlijk de richtlijnen van het RIVM en er zijn extra hygiëne maatregelen getroffen op onze locaties.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het CJG.