Ik heb een vraag
Adresgegevens
Wethouder Jansenlaan 200
3844 DG Harderwijk
0341 - 799 904 Contact Ik heb een vraag
echtscheiding

CJG Harderwijk zoekt vrijwilligers voor begeleiden omgang!

OmgangsOndersteuning Noord Veluwe

Ben je een betrokken burger en spreekt het jou aan om gescheiden ouders en hun kinderen te ondersteunen bij het opbouwen en onderhouden van de omgangsregeling dan zijn wij op zoek naar jou.

Jaarlijks zien ruim 60.000 (minderjarige) kinderen hun ouders scheiden. In bijna de helft van de situaties levert dat problemen op in de omgang met de niet-verzorgende ouder. In de regio Noord-Veluwe (de gemeenten Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg en Oldebroek) kunnen ouders en kinderen ondersteuning krijgen bij een scheiding. Een van die mogelijkheden is omgangsondersteuning Noord-Veluwe die wordt uitgevoerd door het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Voor wie
De omgangsondersteuner is er voor gescheiden ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar die wonen in de regio Noord-Veluwe en die niet zelfstandig in staat zijn uitvoering te geven aan de omgangregeling met hun kinderen.

Doelstellingen zijn:

-        ouders tot afspraken laten komen met elkaar over de omgang met hun kinderen;

-        voorkomen van verharding van de problematiek;

-        ouders zelfstandig uitvoering laten geven aan de omgangsregeling met hun kind(eren);

-        kinderen uit de hulpverlening houden door vroegtijdige ondersteuning;

-        aanvullende ondersteuning bieden aan ouders en kinderen bij profes­sionele begeleiding door hulpverlening;

-        vervolgondersteuning bieden nadat professionele hulpverlening heeft plaatsgevonden rond de omgangsregeling (zoals omgangsbemidde­ling, mediation of het omgangshuis).

Uitgangspunten omgangsondersteuning

-        Het belang van het kind staat centraal.

-        Beide ouders zijn gemotiveerd om te investeren in het goed laten verlo­pen van de omgangsregeling.

-        De veiligheid van het kind en de vrijwilliger staat voorop.

-        Ouders/verzorgers en kind(eren) wonen in de regio Noord-Veluwe.

-        De ondersteuning is tijdelijk (maximaal 6 maanden met een uitloop van nog eens 6 maanden).

-        Beide ouders ondertekenen een overeenkomst waarin zij aangeven zich in te zetten voor het goed laten verlopen van de omgangsregeling.

De omgangsondersteuners

Voor de uitvoering van omgangsondersteuning worden vrijwilligers inge­zet die hiervoor een gedegen deskundigheidsbevordering en intervisie hebben gevolgd en blijven volgen. Zij hebben erva­ring in het opvoeden van kinderen en willen zich inzetten voor kinderen in een scheidingssituatie. De relatie tussen omgangsondersteuner en de ou­ders gaat uit van vertrouwen en een positieve sfeer zodat ouders en kin­deren zich op hun gemak voelen tijdens de contacten. De ondersteuning duurt maximaal zes maanden (eventueel is een uitloop van zes maanden mogelijk).

De werkzaamheden van de omgangsondersteuners omvatten licht onder­steunende activiteiten. Hierbij valt te denken aan:

-        het halen en brengen van een kind naar de ouder;

-        het aanwezig bij en observeren van de omgang;

-        het voor en na praten met ouders en kind;

-        het inleiden en afsluiten van de om­gang;

-        Het geven van tips en adviezen gedurende de omgang

-        het helpen van het kind bij de over­gang tussen ouders.

Meer informatie en/of aanmelden

Voor meer informatie en/of aanmelden kunt u contact opnemen met Kees Barnhard op telefoonnummer 06-3967994 of per mail (voorkeur) via k.barnhard@cjgnoordveluwe.nl 

Meer informatie over alle andere vormen van ondersteuning die er op de Noord-Veluwe zijn om advies en begeleiding te krijgen kunt u vinden op de website van het lokale Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).