Tieners motiveren voor thuisonderwijs

Hoe krijg en houd je tieners gemotiveerd voor onderwijs op afstand, vooral wanneer je ook zelf thuis weer aan het werk gaat? Hier lees je verschillende tips (bron nji).

Bespreek met elkaar wat je geleerd hebt van de vorige keer

Wat hebben jullie tijdens de vorige lockdown geleerd van thuisonderwijs en de combinatie met thuiswerken en het huishouden? Wat liep goed en wat willen jullie deze keer anders doen? Welke oplossingen kan jouw tiener daarvoor zelf bedenken? 

Zorg voor structuur in de school- en werkdag

In de overgang van vakantie naar onderwijs en werk helpt het om met zijn allen tegelijk weer het normale ritme van een school- of werkdag op te pakken. Dus op de gewone tijd opstaan en samen ontbijten. Zorg tussendoor ook voor voldoende beweging en ontspanning. Wat vindt jouw tiener fijn om na afloop of even tussendoor te doen? Spreek bijvoorbeeld een tijd af waarop je met z’n allen even naar buiten gaat voor een potje voetballen of een wandeling. Besteed aandacht aan gezonde maaltijden en tussendoortjes op vaste tijden. 

Lees ook de pagina's Structuur en dagschema’s en Gezond blijven.

Zorg voor contact met leeftijdsgenoten

Voor tieners is contact met leeftijdsgenoten heel belangrijk. Vraag je kind om met vrienden een plan te bedenken voor onderling contact tijdens de periode van thuisonderwijs. Willen ze bijvoorbeeld digitaal samen huiswerk maken, gamen of muziek maken? Hoe kunnen ze buitenshuis sporten en elkaar ontmoeten? Laat ze vooral zelf bedenken hoe dat het beste kan. Hiervoor kunnen ze ook op de pagina Afspreken met vrienden kijken. 

Praat ook over de momenten waarop afgesproken wordt met vrienden. Wat kan en wat mag op dat moment? En hoe kan je dat inplannen in jullie dagritme?

Motiveren voor schoolwerk

Tieners zijn niet altijd makkelijk te motiveren voor schoolwerk. Zorg dat je weet wanneer lessen beginnen en dat de praktische kant geregeld is: rust in huis, wifi op orde, kind uit bed en aangekleed. Voor tieners is contact met leeftijdsgenoten heel belangrijk. Stimuleer je tiener om samen met leeftijdgenoten oplossingen te bedenken voor hun uitdagingen tijdens de periode van thuisonderwijs. Misschien vinden ze het wel veel fijner om (digitaal) samen huiswerk te maken. Tieners komen vaak met hele creatieve ideeën en oplossingen als je ze daartoe uitdaagt.

Bespreek regels en geef het goede voorbeeld

Afspraken en regels helpen om het gezellig te houden thuis. En een fijne sfeer is juist nu heel belangrijk. Bespreek jullie huisregels, hoe gaan we met elkaar om en wie heeft welke taak in huis? Geef het goede voorbeeld, benader je tiener positief en toon begrip voor zijn of haar situatie. Jongeren reageren vaak beter op positieve feedback en leren daar meer van, dan van afkeurende of negatieve reacties. Focus daarom op wat zij goed doen en geef grenzen aan. Laat zien dat je bij je kind betrokken bent en dat je vertrouwen in je kind hebt.

Bezinnen en belonen

Sta stil bij deze bijzondere tijd en situatie. Kijk met elkaar naar wat de mooie dingen zijn en wat jullie hiervan kunnen leren. Verzin daarnaast samen leuke dingen om te vieren dat samen 'thuisscholen' en thuiswerken goed gaat. Speel spelletjes, maak popcorn en houd een filmavond. Zo hebben jullie leuke dingen met elkaar te doen, als beloning voor positief gedrag en een fijne sfeer. 

Kijk voor inspiratie wat jullie kunnen doen op de pagina’s van Elke dag iets leuks.

Zorg goed voor jezelf en elkaar

Als ouder heb je in deze periode thuis meer rollen tegelijk dan normaal. Je bent ouder, werkt thuis, je runt het huishouden en ondersteunt je kind of kinderen bij het thuisonderwijs. Dat is niet niks. Zorg dat je deze veeleisende situatie volhoudt door bewust te zoeken naar ontspanning en momenten waarop je af en toe even stoom kunt afblazen. Iedereen heeft momenten en dingen voor zichzelf nodig. Praat hierover met elkaar. Geef elkaar aan wat voor ieder belangrijk en prettig is. Houd hier vervolgens zo goed mogelijk rekening mee bij het maken van plannen en lijstjes met activiteiten.

Meer tips vind je op de pagina Vijf tips voor thuisonderwijs.

Zoek steun

Een tiener na twee weken vakantie motiveren voor thuisonderwijs kan een hele klus zijn. Ook valt het niet altijd mee om aandacht aan je kind en zijn schoolwerk te besteden, terwijl je thuis aan het werk bent. Logisch dat de spanningen en frustraties soms oplopen. Praat erover met andere ouders, vrienden en buren; steun elkaar en leer van elkaar. Kom je er zelf niet uit? Vraag dan hulp aan een leerkracht of het wijkteam. En kijk ook eens op de pagina Opvoeden? Blijf erover praten.

Bied steun

Kijk, als het in jullie situatie past, ook om naar vrienden van je kind waar thuisscholing minder makkelijk lijkt te gaan. Ken je een gezin waar steun of een luisterend oor niet vanzelfsprekend is? Of waar schaamte is om een laptop bij school te lenen? Bied hulp, stuur een appje of bel even. Vraag de leerkracht van jouw kinderen of je iets kunt doen voor een ander. En vraag je tiener om mee te denken of jullie samen wat voor een ander kunnen betekenen. Dit is een uitdagende tijd voor iedereen, het helpt als we naar elkaar omkijken.

Bron: NJI Nederlands Jeugdinstituut