Ambulant gezinsbehandelaar FACT-Jeugdteam

Op dinsdag 7 maart organiseert FACT jeugd Noord-Veluwe een informatiebijeenkomst voor potentiële nieuwe collega’s. Tussen 16.00 en 19.00 uur kun je alles te weten komen over FACT jeugd en het FACT jeugdteam. Bovendien kun je kennismaken met de stuurgroep en jouw eventuele nieuwe collega’s. Natuurlijk zijn wij ook erg benieuwd naar jou.

Je kunt je inschrijven voor één van de tijdsblokken op: https://lnkd.in/eRGRrH3v.

Zien we jou daar? Wij zorgen voor iets lekkers.

FACT jeugd Noord-Veluwe is een samenwerking tussen CJG Noord-Veluwe, GGz Centraal Fornhese, 's Heeren Loo en Accare.

Over de functie

Het FACT-Jeugdteam Noord-Veluwe zoekt een nieuwe collega! Als (ambulant) gezinsbehandelaar kom je thuis, daar waar de kinderen opgroeien. De behandeling is voor gezinnen met kinderen van elke leeftijd die meerdere, complexe problemen hebben en veelal moeilijk toegankelijk zijn voor hulpverleners. De behandeling is oplossings- en systeemgericht. Met ieder gezinslid worden wensen en doelen besproken waaraan wordt gewerkt, samen met het gezin zoek je naar de beste aanpak. Je werkt vanuit een passie voor kinderen en jeugdigen en gelooft in de kracht van de samenwerking tussen kind, ouders en professionals. Je weet verbinding te maken met de ouders, de kinderen en het netwerk om het gezin heen en je gaat voor inzicht voor ouders en toekomstkansen voor kinderen. Complexe situaties ga je niet uit de weg. Jij bent de begeleider van het veranderingsproces binnen het gezin.

Ook al ben je veel op pad en bij gezinnen thuis en werk je vanwege het ambulante karakter solistisch en samen, je maakt duidelijk deel uit van een hecht en multidisciplinair team waarmee je dagelijks casuïstiek kunt bespreken en maandelijks intervisie hebt. Je voert intensieve hulpverlening uit, geeft zelfstandig uitvoering aan de deelbehandeling binnen het behandelplan, coördineert behandelingen en werkt nauw samen met overige behandelaren binnen het team en andere betrokkenen in het netwerk rond het gezin zoals familie, de school, (gezins)voogden, het SWT (sociaal wijkteam) en eventueel andere hulpverleners. Je neemt een voortrekkersrol in de uitvoer van behandelingen en overlegt indien nodig met de regiebehandelaar.

Waar ga je werken?

In het FACT-Jeugdteam Noord-Veluwe worden collega’s met expertise en ervaring vanuit Accare, ’s-Heerenloo, GGz-Centraal Fornhese en CJG gebundeld. Hierdoor wordt de hulp en ondersteuning voor de jeugdige en zijn of haar gezin herkenbaar als één vorm van ondersteuning aangeboden. Het FACT-Jeugdteam werkt nauw samen met het gezin en het netwerk en kunnen de zorgintensiteit flexibel op- en afschalen. In die flexibiliteit en samenwerking ligt de sleutel naar verbetering van de situatie van de jeugdige en het gezin.

De kinderen en jongeren en hun gezinnen die zich wenden tot dit FACT-Jeugdteam ondervinden problemen op meerdere leefgebieden. Zij lopen ernstig vast in hun ontwikkeling en komen er met de reguliere hulpverlening niet goed uit. Er kan sprake zijn van een psychiatrisch/psychisch probleem, gedragsproblemen, verstandelijke beperking, verslaving en/of gezinsproblematiek. Samen met ouders en de jeugdige doen we wat nodig is om ontwikkeling weer op gang te brengen.

FACT staat voor Flexible Assertive Community Treatment. Het is een flexibele, outreachende vorm van zorg, gericht op de eigen kracht van de jeugdige, het gezin en het sociale netwerk om hen heen. Het FACT-Jeugdteam is een multidisciplinair team bestaande uit verschillende disciplines. Het team biedt samenhangende hulp op allerlei gebieden: wonen, werk, school, (samen)leven, financiën en psychiatrische problematiek. Binnen het team wordt gewerkt volgens het FACT-model. Het is een werkwijze waarbij er vanuit een team van hulpverleners wijkgerichte ambulante behandeling en begeleiding worden geboden, dat wil zeggen zoveel mogelijk in de eigen omgeving van de cliënt. Zie voor meer informatie: Hendriksen-Favier-A-2013-Modelbeschrijving-FACT-Jeugd-Utrecht-Trimbosinstituut.pdf (ccaf.nl)

Wie ben jij?

We zoeken een zelfstandig werkende collega die vol passie wilt meewerken de verdere opbouw van het enthousiaste team. Je ziet kansen, bent positief kritisch, denkt graag mee en zit boordevol ideeën. Je hebt een relevante afgeronde hbo-opleiding met een geldige SKJ- of BIG registratie. Het is een pre als je expertise en werkervaring hebt op het gebied van autisme, angstproblematiek en/of verslaving.

Je bent flexibel inzetbaar en weet met onverwachte situaties om te gaan. Uiteraard ben je in bezit van een geldig rijbewijs B.

Voorwaarden

Je bent al in dienst bij één van de betrokken moederorganisaties (Accare, ’s-Heerenloo, CJG, GGz-Centraal Fornhese). Deze (moeder)organisaties maken het mogelijk dat je in het FACT-Jeugdteam je werk kunt gaan doen. Het salaris is ingedeeld volgens de CAO en salarisschaal van de eigen organisatie.

Solliciteren

Ben je direct enthousiast? Je kunt een schriftelijke reactie sturen naar overijssel.regiodirectiesecretariaat2@accare.nl en wie weet ga jij binnenkort het team versterken!