Vacature Functionaris Gegevensbescherming

Het CJG wil er zijn voor alle vragen van ouders over opvoeden, opgroeien en gezondheid. En niet alleen voor ouders, we zijn ook aanspreekpunt voor professionals die met kinderen werken en onze kennis nodig hebben. En voor de kring van betrokkenen om gezinnen heen. Wij ondersteunen gezinnen, liefst kort maar langer waar nodig. We nemen niet over en bepalen niet de richting maar beginnen bij de vraag die zij hebben. Door te luisteren, door rekening te houden met hun behoeften en wensen, door de regie bij hen te laten. Door hun familiegroepsplan als basis te nemen voor wat we samendoen.

Alle kinderen moeten optimaal thuis op kunnen groeien. Dat zien we als een fundamenteel recht en dat is waar we als CJG aan bij willen dragen. Daarbij vinden we het ook belangrijk om dat te doen wat nodig is: we beginnen met een verklarende analyse, een puzzel die we samen met ouders leggen, om te begrijpen waarom een vraag er is. Daarna bouwen we verder aan een plan dat past bij hen en gestoeld is op wetenschap, kennis en onderzoek.

Preventie is ook een taak van het CJG. Daarvoor werken bij ons niet alleen jeugd- en gezinswerkers en gedragswetenschappers, maar ook jeugdgezondheidszorg professionals.

Om deze ambitie waar te maken, breidt het Centrum voor Jeugd en Gezin uit en is op zoek naar

Functionaris Gegevensbescherming

4 uur per week

De transitie en transformatie van de jeugdzorg zorgt ervoor dat het jeugdveld steeds continu in beweging blijft. Leidend binnen alle ontwikkelingen is voor het CJG dat ouders maximaal eigenaarschap hebben en dat we samen zoveel mogelijk effect bereiken in de preventieve gezondheidszorg en jeugdhulp. Deze visie past helemaal bij de bedoeling van de transformatie jeugdzorg, waarmee men wil bereiken dat jongeren en hun ouders zo snel als mogelijk de juiste ondersteuning op de juiste vraag gaan krijgen. Vanuit deze visie vindt het CJG dat ouders alleen dan maximaal eigenaarschap kunnen nemen als ze 24/7 inzage hebben in het digitale dossier van hun kind(eren) en als er door de ouders of met toestemming van de ouders eenvoudig informatie gedeeld kan worden in de keten van zorg voor jeugd. Het delen van informatie over kinderen, natuurlijk met toestemming van de ouder(s) draagt daarnaast bij aan de optimale samenwerking binnen de keten van zorg voor jeugd. Dit is mogelijk gemaakt via het digitale dossier Iuvenelis waarbinnen de drie partners van het CJG-integraal samenwerken en registreren.

Bij het CJG leeft daarnaast de wens om vanuit het perspectief van interne bedrijfsvoering en extern verantwoorden meer kwantitatieve data uit het digitale dossier Iuvenelis te genereren. Daartoe wordt een dashboard (‘rapportage- en analyse-omgeving’) ontwikkelt met als doel ‘een operationeel draaiende rapportage omgeving per eind februari 2023’.

Als onderdeel van deze ontwikkelprocessen worden DPIA’s afgenomen om proactief na te denken over vragen als: Wat zijn de risico’s voor de betrokkenen en voor de organisatie? Is een aanpak die minder gevolgen heeft voor de privacy ook mogelijk gegeven de doelstellingen van het digitale dossier en het te ontwikkelen dashboard?

Je werkt mee aan:

Als Functionaris Gegevensbescherming werk je nauw samen met de LISO’s en zo nodig met de FG’s van Icare JGZ en GGD JGZ. Je bent verantwoordelijk voor het toezicht houden op en controleren van de naleving van de privacywet en -regelgeving. Je bent verantwoordelijk voor het toezicht houden op de gegevensverwerkingen binnen de organisatie, en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan directie en medewerkers over bovenstaande vanuit een onafhankelijke positie. Je bent het eerste aanspreekpunt voor de Autoriteit Persoonsgegevens en een vraagbaak voor medewerkers binnen het CJG.

Functie-eisen

 • Bovengemiddelde vakkennis van privacywetgeving en van de praktijk van gegevensbescherming.
 • Kennis van nationale en Europese privacywet- en regelgeving over gegevensbescherming;
 • Begrip van de gegevensverwerkingen die de organisatie uitvoert
 • Begrip van IT en informatiebeveiliging
 • Kennis van de organisatie en de sector waarin die actief is
 • Vaardigheden om binnen de organisatie een cultuur van gegevensbescherming te ontwikkelen
 • Affiniteit met de doelgroep, de visie en het werk van het CJG
 • Aandacht voor details
 • Communicatief vaardig
 • Integriteit staat hoog in het vaandel staan. Je bent
 • Zakelijk en menselijk tegelijk en kunt
 • Onafhankelijk boven de partijen staan

Wat we bieden:

Een groeiende organisatie, waarin aandacht is voor kwaliteit van werken.

Er is ontwikkeling mogelijk voor jou als individu als ook in het meedenken in organisatieontwikkeling.

Enthousiast tem van collega’s die elkaar ondersteunen en streven naar groei/ontwikkeling.

Werkdagen:

Er is ruimte om in overleg de werkdagen- en tijden in te vullen.

Standplaats:

Het lokale CJG, afhankelijk waar dienstverlening wordt gevraagd c.q. nodig is.

Werkgever:

Stichting Jeugd Noord Veluwe (één van de drie CJG-partners)

De Stichting Jeugd Noord-Veluwe hanteert de cao Jeugdzorg en deze functie is ingedeeld in

Schaal 12 (€ 3.862,06 - € 6.078,02). We bieden een deskundig en enthousiast team met leuke

collega’s een grote mate van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid, in een functie met

mogelijkheden om je deskundigheid te vergroten.

Ben je enthousiast geworden? Stuur je CV en motivatie vóór 1 maart 2023 a.s. naar Jan Gerrit Duinkerken, kwaliteits- en beleidsmedewerker en LISO onder vermelding van “sollicitatie CJG FG” naar sollicitatie@cjgnoordveluwe.nl. De gesprekken vinden plaats op 7 en 9 maart 2023.

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Jan Gerrit Duinkerken, Kwaliteits- en beleidsmedewerker en LISO bij het CJG, tel. 06-13968863, j.duinkerken@jeugdnoordveluwe.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze oproep wordt niet op prijs gesteld.