Voorzitter klachtencommissie medewerkers

Alle kinderen moeten optimaal thuis gezond en veilig op kunnen groeien, hun talenten ontwikkelen en naar vermogen meedoen. Dat zien we als een fundamenteel recht en dat is waar we als Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) aan bij willen dragen.

Het CJG is aanspreekpunt voor ouders met vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid en voor professionals die met kinderen werken en onze kennis nodig hebben. En voor de kring van betrokkenen om gezinnen heen. Wij ondersteunen gezinnen, liefst kort maar langer waar nodig. We laten de regie bij het gezin en beginnen bij de vraag die zij hebben. Door goed te luisteren en rekening te houden met hun behoeften en wensen. Door hun familiegroepsplan als basis te nemen voor wat we samen doen. Daarbij vinden we het ook belangrijk om dat te doen wat nodig is: we beginnen met een verklarende analyse, een puzzel die we samen met ouders leggen, om te begrijpen waarom een vraag er is. Daarna bouwen we verder aan een plan dat past bij hen en gestoeld is op wetenschap, kennis en onderzoek.

We denken en handelen dan ook vanuit de volgende kernwaarden:

 • Eigen regie, samen verantwoordelijk
 • Doen wat nodig is, in 1 x goed
 • Verbinden van kennis en expertise
 • Eén gezin, één plan
 • Normaliseren van het 'gewone' leven en de-medicaliseren

Naast ambulante jeugd- en opvoedhulpverlening en het voeren van casusregie indien is doorverwezen naar geïndiceerde zorg, is preventie ook een taak van het CJG. Daarvoor werken bij ons niet alleen jeugd- en gezinswerkers, systeemtherapeuten en gedragswetenschappers, maar ook jeugdgezondheidszorg professionals.

Stichting Jeugd Noord Veluwe (SJNV), één van de drie CJG partners, is op zoek naar een Voorzitter (extern) voor de Klachtencommissie medewerkers. Als Voorzitter word je benoemd voor een periode van vier jaar met mogelijkheid tot herbenoeming.

Doel

Het doel van de Klachtenregeling medewerkers is een bijdrage te leveren aan goede en rechtvaardige verhoudingen binnen de SJNV. Klachten kunnen gaan over arbeids-gerelateerde situaties en ongewenst gedrag. De Klachtenregeling beoogt de mogelijkheid tot herstel van de onderlinge verhoudingen tussen de betrokkenen.

Icare JGZ en de GGD JGZ hanteren een eigen klachtenreglement.

Functie

Als voorzitter van de Klachtencommissie medewerkers houd je je bezig met het snel, correct en onpartijdig afhandelen van klachten conform wet- en regelgeving en het gezamenlijke klachtenreglement medewerkers van de SJNV.

De Klachtencommissie bestaat uit een door de Raad van Bestuur van de SJNV benoemde, externe en onafhankelijke voorzitter, alsmede zeven leden die werkzaam zijn bij de SJNV. Deze zeven leden zijn vijf leden die elk een lokaal team vertegenwoordigen, een gedragswetenschapper en een beleids-/kwaliteitsmedewerker.

De taken van de voorzitter van de Klachtencommissie

 • Bepalen ontvankelijkheid van de klacht;
 • Bemiddelen tussen de medewerker en de verweerder;
 • Samenstellen van een werkcommissie die de klacht onderzoekt en beoordeelt;
 • Het samen met de werkcommissie zorgvuldig uitvoeren van het klachtenreglement;
 • Advisering ter voorkoming van soortgelijke situaties;
 • Daarnaast beoordeel je mogelijke herzieningen van het klachtenreglement en stel je een jaarverslag op.

Functie eisen

Voor deze functie ben je in het bezit van een HBO/WO werk- en denkniveau. Je hebt reeds kennis en ervaring van klachtenprocedures. Je ziet het als uitdaging om klachten af te handelen en hebt ervaring met complexe gespreksvoering. Daarnaast heeft het de voorkeur dat je affiniteit hebt met de doelgroep, de visie en het werk van de SJNV. Je hebt aandacht voor details, bent communicatief vaardig is en je hebt integriteit hoog in het vaandel staan. Je bent zakelijk en menselijk tegelijk en kunt onafhankelijk boven de partijen staan.

Tijdsinvestering

De tijdsinvestering is afhankelijk van het aantal klachten dat wordt ingediend. Afgelopen jaar zijn er geen klachten door medewerkers ingediend. Op het moment dat er een klacht is, geven de taken zoals hierboven beschreven in het klachtenreglement een beeld van de tijdsinvestering.

Ben je enthousiast geworden? Stuur je CV en motivatie naar Manon de Rijk (HR Business Partner) onder vermelding van 'sollicitatie voorzitter klachtencie medewerkers' sollicitatie@cjgnoordveluwe.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze oproep wordt niet op prijs gesteld.