Brussengroep

Ieder voor- en najaar wordt de Brussengroep training uitgevoerd door het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Voor wie
Ben jij een jonge mantelzorger of heb je een broer of zus met bijvoorbeeld AD(H)D, Autisme, Syndroom van Down of een bepaalde beperking? Dan is de Brussengroep misschien iets voor jou! Het kan soms ingewikkeld zijn als je broer of zus ‘anders’ is. In de Brussengroep ontmoet je andere kinderen/jongeren die in hetzelfde schuitje zitten als jij en je ontvangt tips over hoe je met de situatie thuis kunt omgaan. Er is een Brussengroep voor kinderen van 7 tot 12 jaar en een groep voor kinderen in de leeftijd van 12 tot 16 jaar.

Dit leer je
Tijdens de training kunnen de ‘brussen’ ervaringen met elkaar delen, informatie krijgen over wat er met hun broer of zus aan de hand is en leren hoe zij met de thuissituatie kunnen omgaan. Er komen verschillende thema’s aan bod zoals:

  •  Gevoelens uiten
    • Aandacht voor en de plaats van de brus in het gezin
    • Opkomen voor jezelf
    • Wat heeft mijn bijzondere broer of zus precies

Voor de ouders zijn er 1 of 2 ouderbijeenkomsten. Daarin wordt gesproken over de positie van de brus in het gezin, zijn of haar gevoelens en wat hun kind nodig heeft van zijn of haar ouders om zich prettig te (blijven) voelen.

Bij het bespreken van de verschillende thema’s worden er verschillende werkvormen gebruikt zoals knutselen, rollenspellen en groepsspellen. De kinderen krijgen soms ook thuisopdrachten mee. Daarnaast is er tijdens een bijeenkomst altijd ruimte en tijd voor iets dat de kinderen zelf willen inbrengen om te bespreken.

Het doel van deze Brussengroep is het vinden van erkenning en herkenning, het krijgen van steun, het leren van vaardigheden in de omgang met de bijzondere broer of zus en het uitwisselen van ervaringen. Hierdoor kan worden voorkomen dat het kind in de knel komt als gevolg van de leefsituatie met de bijzondere broer of zus.

De training wordt ingezet om een negatieve spiraal te doorbreken of voorkomen en een positieve ontwikkeling van het zelfbeeld en zelfvertrouwen van het kind te bevorderen.

Waar en wanneer

De training wordt in het voor- en najaar gegeven. De precieze locatie en data bepalen we op basis van de aanmeldingen.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan deze training.

Aanmelden/meer informatie

Wil je meer informatie of wil je jezelf of je kind opgeven dan kun je mailen naar info@cjgharderwijk.nl

Je kunt ook op werkdagen tussen 09:00 uur en 12:00 uur bellen naar het CJG via 0341 799 904 .
We streven er naar binnen een week op je mail te reageren.