En nu ik!

Ieder kind reageert anders op spanningen in huis. En de gevolgen kunnen erg groot zijn. In deze praat- en doegroep werken we met kinderen spelenderwijs aan een groter gevoel van veiligheid en vertrouwen.

Voor wie
Speciaal voor kinderen die getuige zijn geweest van ruzies en huiselijk geweld. De groep is in 2 leeftijdsgroepen verdeeld: voor kinderen van 6 t/m 12 jaar en jongeren van 12 t/m 16 jaar. Voor ouders zijn er aparte bijeenkomsten omdat het belangrijk is dat kinderen zich gesteund voelen thuis en je samen met de tips en adviezen aan de slag kan.

Dit doen we
In de eerste bijeenkomst maken de ouders, kinderen en trainers kennis met elkaar. Daarna komen de kinderen 5 keer 1,5 uur samen. Dan praten we over verschillende thema’s die te maken hebben met geweld of ruzie in huis. We luisteren naar elkaars verhalen en doen spelletjes en oefeningen. We hebben het bijvoorbeeld over:

• Wat kan ik doen als ik me schaam voor de ruzies thuis?
• Hoe komt het dat ik soms boos word terwijl ik eigenlijk verdrietig ben?
• Hoe ga ik om met wat ik voel?
• Wat is een veilige plek?
• Wat is er nodig voor later?

Parallel aan de kindbijeenkomsten zijn er ook een aantal ouderbijeenkomsten. Na de laatste bijeenkomst vindt er samen met ouders en kind een adviesgesprek plaats. In dit adviesgesprek kijken we samen of het groepstraject voldoende heeft geholpen voor ouders en kind en of er nog behoefte is aan vervolghulp.

Waar en wanneer

De training wordt in het voor- en najaar gegeven. De precieze locatie en data bepalen we op basis van de aanmeldingen.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan deze training.

Aanmelden/meer informatie

Wil je meer informatie of wil je jezelf of je kind opgeven dan kun je mailen naar info@cjgharderwijk.nl

Je kunt ook op werkdagen tussen 09:00 uur en 12:00 uur bellen naar het CJG via 0341 799 904 .
We streven er naar binnen een week op je mail te reageren.