Centering Ouderschap

Lijkt het je fijn om meer te weten over jouw baby, ontwikkeling en opgroeien? En om dit samen met andere ouders te beleven? Centering Ouderschap maakt dit mogelijk!

Binnen CJG Harderwijk kun je meedoen met centering ouderschap. Dit houdt in dat de zorg van het consultatiebureau gegeven wordt in groepsvorm. Bij centering ouderschap komen ouders met hun (pasgeboren) baby’s van dezelfde leeftijd bij elkaar om de ontwikkeling van het kind en gezin te bespreken. De jeugdverpleegkundige is hier ook bij aanwezig.

Centering Ouderschap is gericht op ouder en kind. Voordeel is dat per ouder en kind meer tijd en aandacht beschikbaar is om onderwerpen te behandelen en dat je samen in de groep kan praten en ervaringen kan uitwisselen over het nieuwe ouderschap. Onderwerpen die ouders willen bespreken kunnen ingebracht worden en komen aan bod. Dit kan gaan over voeding, ontwikkeling, veiligheid, vaccinaties, huilen, slapen, stress, een ritme enzovoort.

Bij Centering Ouderschap wordt alle zorg van het consultatiebureau ook gedaan. Denk aan wegen, meten, vaccinaties, lichamelijk onderzoek en ontwikkelingsonderzoek. Hierbij heb je als ouder zelf een actieve rol. De bijeenkomsten duren 2 uur. 

Voor meer informatie kun je contact op nemen met het consultatiebureau.