Goed voor jezelf zorgen als ouder

Als ouder wil je het allerbeste voor je kind. Het lijkt dan tegenstrijdig om het principe "Goed voor mezelf zorgen" centraal te stellen. Maar jouw welbevinden heeft invloed op jouw kind.

Wat zorgt er eigenlijk voor dat ouders en opvoeders zich goed voelen? En hoe kun je jouw welbevinden vergroten?

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft hiernaar onderzoek gedaan.

Er worden 5 pijlers onderscheiden die het welbevinden van ouders beïnvloeden.

1. Gevoelsleven en emoties

2. Vriendschappen en innige relaties

3. Voldoening uit ouderschapservaringen

4. Perspectief, inzicht en reflectie

5. Persoonlijk welzijn en ontwikkeling

Je leest er meer over op de website van positiefopvoeden.nl, klik hier om het hele artikel te lezen.