Terugblik op de theatervoorstelling in de Week tegen Kindermishandeling

Zie in de volgende link een compilatie van de indrukwekkende theatervoorstelling in de Week tegen Kindermishandeling:

https://beyondwordsproductions.nl/kijk-niet-weg-week-van-de-kindermishandeling/

én de stem van alle kinderen die we in de CJG’s zien en spreken: 

https://www.youtube.com/watch?v=cozXItGACrM&feature=youtu.be

Samen met het panelgesprek en de aanwezigheid van een volle zaal met gemixt en actief publiek (burgers, ervaringsdeskundigen, professionals uit allerlei sectoren), kon het aangrijpende thema ons opnieuw raken: # Kijk niet weg!

Wij kijken niet weg!

Afgelopen woensdag 20 november, in de Week tegen Kindermishandeling, is in theater de Dialoog een indrukwekkende voorstelling opgevoerd door Beyond Words Productions op initiatief van de gemeentes Ermelo, Harderwijk en de Centra voor Jeugd & Gezin.

Oproep voor begrip en aandacht

In de voorstelling werd een gezinssituatie verbeeld waarin geweld voorkomt. De emoties en handelingen van vader, moeder, dochter en omstanders werd zeer raak neergezet. Daarna vond door een panel van deskundigen en de zaal, uitwisseling plaats over ervaringen en wat we zelf kunnen doen: 

·        Toon begrip en aandacht voor het kind en de situatie.

·        Ga het gesprek aan met iemand; deel je zorgen, vraag advies. Dit kan een eerste stap zijn om de situatie voor een kind te veranderen.

·        Laten we onze verantwoordelijkheid nemen en in actie blijven komen!

Vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld?

Maak je je zorgen over een kind of ken je een gezin waar huiselijk geweld plaatsvindt? Kijk op www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl wat jij kunt doen! Je kunt ook altijd 24 uur per dag (anoniem) contact opnemen met Veilig Thuis, via het landelijke nummer (0800) 2000. Kijk voor meer informatie op www.veiligthuisnoordoostgelderland.nl. Je kunt je zorgen over een kind ook altijd bespreken met professionals van het Centrum voor Jeugd en Gezin in Ermelo, via (0341) 79 99 09 of Harderwijk (0341-799904).

Samenwerkende partners deze avond waren: Gemeente Ermelo en Harderwijk, Beyond Words Productions, ZorgDat, Veilig Thuis Noord-Oost Gelderland, Politie Harderwijk en Ermelo, Uwoon, Stimenz en SBO De Springplank. Bedankt allemaal voor jullie bijdrage!