Tips over NIX

NIX in de zomer!

Het is bijna vakantie. En voor jouw/jullie kind is dat misschien wel dé tijd om te feesten. De verleiding om alcohol te drinken ligt dan op de loer. Alcohol is schadelijk voor jullie opgroeiende kinderen. Wat kunt u als ouder doen om te voorkomen dat jouw kind met drinken (en roken) begint? Daar geeft de campagne van NIX18 antwoord op!