Ik heb een vraag
Adresgegevens
Wethouder Jansenlaan 200
3844 DG Harderwijk
0341 - 799 904 Contact Ik heb een vraag
Zwanger

Afstand ter adoptie

Ben je ongewenst zwanger en voel je je niet in staat om je kind zelf op te voeden? Dan kun je overwegen je kind af te staan. Als je je kind afstaat ter adoptie, worden alle juridische banden met je kind verbroken.

Hulp bij de beslissing

Om een goede beslissing te kunnen nemen over adoptie, kun je contact opnemen met Fiom.nl. Een maatschappelijk werker zet alles met jou op een rij en helpt je om een besluit te nemen. Ook na je besluit krijg je nog begeleiding. Je krijgt informatie over de procedure en informatie over wat het kan betekenen om je kind ter adoptie af te staan. Ook krijg je informatie over wat het voor je kind betekent om geadopteerd te worden.

Wat gebeurt er als je afstand doet van je kind?

  • Als je afstand doet van je kind, wordt je kind na de geboorte in een opvanggezin opgenomen. Daar blijft het drie maanden.
  • Zelf krijg je hulp en begeleiding van Fiom.nl of van Siriz.nl.
  • Besluit je binnen die drie maanden dat je toch voor je kind wilt gaan zorgen en gaat de rechter daarmee akkoord, dan worden jij en je kind zo snel mogelijk herenigd.
  • Je kunt ook kiezen voor een (tijdelijke) pleegplaatsing.

Ben je onder de 18?

Als je nog niet volwassen bent, ligt het ingewikkelder. Ben je 16 of 17 jaar? Dan kijken de instanties en de rechter kritisch of je wel in staat bent zo’n ingrijpend besluit te nemen. Kun je echt niet zelf voor je kind gaan zorgen? Dan kan het in een pleeggezin geplaatst worden. Als je jonger bent dan 16 kun je geen kind afstaan.

Geheim houden?

Soms is je situatie zo moeilijk dat je het liever geheim wilt houden dat je zwanger bent en erover denkt om je kind af te staan. Bijvoorbeeld omdat je verwacht dat je familie je verstoot als het bekend wordt. Of omdat je zwanger bent door verkrachting en je bang bent voor de verkrachter. Fiom.nl of Siriz.nl kunnen je helpen om hiermee om te gaan.

COVID-19

Het kan zijn dat deze tekst (nog) niet helemaal klopt volgens de laatste RIVM-Richtlijnen. Houd bij het opvolgen van onze tips en adviezen altijd rekening met deze richtlijnen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Betrouwbare bron Opvoedinformatie Nederland zorgt er met ouders en deskundigen uit de wetenschap en praktijk voor dat deze informatie betrouwbaar en actueel blijft.
Hoe kunnen we je helpen? Bel ons op 0341 - 799 904 of stel hier je vraag